När man är ute efter att köpa en ny e-cigarett kommer man garanterat att stöta på ett eller två uttryck som man inte vet exakt vad det betyder. Tidigare har vi förklarat betydelsen bakom mAh och variabel volt, men vad betyder egentligen Ohm för elektroniska cigaretter? Det ska vi försöka förklara i denna artikel!

Vad betyder Ohm?

Kortfattat är Ohm storleken av det elektriska motståndet, eller en benämning för hur fritt elektriciteten kan strömma genom någonting, exempelvis din e-cigarett. Ohm är alltså en enhet för att mäta elektriskt motstånd och känns även igen som denna symbol: Ω. Det går att köpa många e-cigaretter i olika Ohm-motstånd. Även om man redan vet vad Ohm betyder så kan det vara krångligt att veta vad som gäller när det kommer till just e-cigaretter.

Inom e-cigarettens värld använder man Ohm för att se hur mycket värme som brännaren/förångaren/coilen genererar för att förånga e-vätskan. Ju lägre Ohm-motstånd i brännaren desto större mängder elektricitet strömmar igenom den. Ökar du däremot motståndet kommer det igenom mindre elektricitet. Snart kommer vi att förklara vad detta innebär för e-cigaretten.

Vad innebär olika Ohm-motstånd?

Det är inte bara Ohm som ligger bakom upphettningen av brännaren. Det gör även spänningen (Volt) från batteriet. En högre spänning och ett lägre Ohm-motstånd från brännaren kommer att generera mer värme i brännaren för att förånga e-vätskan. Värmen som genereras höjer e-vätskans smak och ger en större mängd ånga. Du får därmed en bättre upplevelse med din e-cigarett.

Här har vi ett exempel på vad olika motstånd kommer att innebära. Givetvis används jämförelsen med samma vätskebehållare, fast med brännare med olika Ohm-motstånd.

Lågt Ohm-motstånd med mer spänning:

 • Genererar mer värme i brännaren
 • Genererar mer och varmare ånga
 • Använder mer e-vätska per bloss
 • Använder mer ström
 • Minskar batteriets livstid
 • Större chans att få en dry hit

Högt Ohm-motstånd med mindre spänning:

 • Genererar mindre värme i brännaren
 • Genererar mindre och kallare ånga
 • Använder mindre e-vätska per bloss
 • Använder mindre ström
 • Ökar batteriets livstid
 • Mindre chans att få en dry hit

Båda exemplen kan öka eller minska smaken beroende på vilken slags e-vätska du använder.

Här finns alltså för- och nackdelar med båda Ohm-motstånden. Vilket motstånd som passar dig beror på vad du föredrar och vilken e-cigarett och e-vätska du använder. Oftast ger det lägre motståndet en bättre upplevelse och smak från e-cigaretten, men det är som sagt individuellt vad man kommer att föredra. Som du ser har Ohm en stor effekt i e-cigaretten för enskilda njutningspreferenser.

Vilket Ohm-motstånd i förhållande till spänning ska jag använda?

Det går inte att använda en allt för hög “Volt-styrka” med en för låg “Ohm-styrka”, det finns nämligen gränser. Ett för lågt motstånd med för hög spänning kommer att överhetta din e-cigarett, samtidigt som ett för högt motstånd med en för låg spänning kommer att medföra en väldigt liten mängd ånga. I tabellen nedanför ser du vilka styrkor som passar bäst tillsammans.

Tabell för Ohm vs Volt

Det gröna fältet är vad som är rekommenderat att hålla sig till!

Hoppas att det var till hjälp!

Källa:
www.ecigarettedirect.co.uk

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *