E-cigaretter och cannabis: E-juice med CBD

En ny slags E-juice har dykt upp på marknaden. Med det bästa från hampaplantan sägs den ha en fördelaktig och lugnande effekt på vår kropp. Vi pratar om CBD E-juice. Men vad är det för något – är det verkligen cannabis? Det kommer vi att förklara i denna artikel. Vad är CBD? CBD är förkortning för […]

Læs mere

Kändisar som vejpar

Kändisar med champagne i ena handen och en cigarett i den andra har sedan länge varit en förekommande syn i den glamourösa kändisvärlden. Men nu börjar många stora namn också få upp ögonen för den elektroniska cigaretten. Och det är många fler än du tror. Bland annat har dessa kändisar setts puffa på en e-cigarett: […]

Læs mere

Långtidsstudie av e-cigaretter visar lägre cancerrisk

Forskningen fortsätter på den elektroniska cigaretten och allt fler studier visar att den inte är så farlig som många trott. Tidigare i år slutförde en grupp engelska och amerikanska forskare från Cancer Research UK en studie som omfattade 181 deltagare. Studien publicerades i Annals of Internal Medicine. En klar förbättring Med hjälp av andningsprover, saliv […]

Læs mere

E-cigaretter ska beskattas

Regeringen vill införa en punktskatt på e-cigaretter I ett pressmeddelande skriver finansdepartementet att en punktskatt på e-cigaretter redan finns i flera europeiska länder, däribland Finland. Förslaget ska läggas fram för riksdagen under våren och föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Detta är en av de förändringar i budgetpropositionen för 2018 där regeringen kommer […]

Læs mere
E-cigaretter förbjuds i Thailand

E-cigaretter förbjuds i Thailand

Har du planerat en semester till varmare breddgrader och råkar detta vara Thailand? Då borde du lämna e-cigaretten hemma. Thailand har nämligen valt att förbjuda alla elektroniska cigaretter, och straffet är inte att leka med. Straff på upp till 10 års fängelse Turistparadiset Thailand är känt för sina stränga lagar, och nu har de även […]

Læs mere

Argument för e-cigaretter som en produkt för tobaksavvänjning

Sammanfattning från ”The Case in Favor of E-cigaretter for Tobacco Harm Reduction” ”Ett noggrant strukturerat Tobacco Harm Reduction (THR) initiativ, med e-cigaretter som ett framträdande modalitet i förhållande till nuvarande program för tobakskontroll, är e-cigaretter det mest genomförbara politiska alternativet som sannolikt kommer att reducera tobaksrelaterad sjukdom och död i USA avsevärt under de närmaste […]

Læs mere

Sammanfattning av den nya lagen om e-cigaretter

E-cigaretter har blivit allt mer populära de senaste åren och debatterna har varit många huruvida man ska behandla detta nya fenomen. E-cigaretten har tidigare inte omfattats av rådande tobakslagstiftning, men från den 1:a juli i år träder en ny lag i kraft om e-cigaretter och påfyllningsbehållare som innehåller nikotin. Den nya lagen kommer bland annat […]

Læs mere

E-cigaretten dubbelt så effektiv som plåster och tuggummi

E-cigaretten är dubbelt så effektiv när det gäller rökstopp Jo, det är sant! E-cigaretten är dubbelt så effektiv när det gäller rökstopp. Andra rökavvänjningsmedel klarar inte av att vara med och konkurrera mot e-cigaretten. Forskare från Cancer Research UK och University College of London har presenterat ett forskningsresultat som tyder på att e-cigaretten är rätt väg fram om man […]

Læs mere

Domstol i Ungern – E-CIGG ÄR INTE MEDICIN!

I Ungern har en domstol genom en dom slagit fast att e-cigaretter inte ska regleras som medicin. Det kan man läsa på Dr. Konstantinos Farsalinos Facebook-sida. Domstolen hade bett Konstantinos om en rapport som skulle undersöka om nikotin i e-cigaretter har en farmakologisk effekt. Rapporten baserades enbart på vetenskap. Vi hoppas att samma kommer att […]

Læs mere

E-cigaretten kan rädda liv!

Så säger forskningsledaren, Karl Erik Lund från Statens institut for rusmiddelforskning (SIRUS) i en intervju till NHI.no (Norsk Helseinformatik). Vi har försökt att minska antalet rökare i femtio års tid genom kampanjer, upplysningar, avgifter, regler med mera. Men det har inte riktig fungerat. Sett i det perspektivet tycker han att vi har ett behov för e-cigaretter. […]

Læs mere