Forskningen fortsätter på den elektroniska cigaretten och allt fler studier visar att den inte är så farlig som många trott. Tidigare i år slutförde en grupp engelska och amerikanska forskare från Cancer Research UK en studie som omfattade 181 deltagare. Studien publicerades i Annals of Internal Medicine.

En klar förbättring

Med hjälp av andningsprover, saliv och urin mätte forskarna halterna av nikotin och 26 andra skadliga ämnen hos deltagarna. Utöver det fick dem svara på enkäter om deras rökvanor.

Resultatet av studien visar att de som använder e-cigaretter och andra rökavvänjningsprodukter med nikotin hade lägre halter av giftiga och cancerframkallande kemikalier i kroppen än de som fortsatte röka vanliga cigaretter. Studiens slutsats pekar på att e-cigaretter är mycket mindre skadliga än vanliga cigaretter.

E-cigarette and cancer

– Vår studie visar att e-cigaretter och nikotinersättningsmedel är mycket säkrare än att röka vanliga cigaretter, och visar att det är mycket små risker relaterade till långtidsanvändande, säger Lion Shahab, en av forskarna bakom studien och lektor vid institutionen för epidemiologi och folkhälsa på University College London i ett pressmeddelande.

Mer forskning behövs

Trots det positiva resultatet från studien kan man ändå inte utesluta att e-cigaretter kan vara skadliga. Forskarna är dock överens om att e-cigaretter är ett mycket säkrare alternativ till tobak.

Nästa steg enligt Lion Shahab är att undersöka vilka skador man får av traditionella cigaretter och jämföra det med e-cigaretter. Men det kommer ta flera år innan de kan presentera några resultat.

Källor:
www.cancerresearchuk.org
www.annals.org
www.svt.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *