Det kan vara svårt att hitta information om e-cigaretter och vatten i lungorna som är sanningsenliga. Det finns många källor som ger information om detta ämne som både talar för och emot e-cigaretter.

Illustration av lungor.

Därför vill vi i denna artikel ta reda på mer konkret om e-cigaretter faktiskt orsakar vatten i lungorna vilket har varit en lång debatt i medier under denna nya tid med e-cigaretter. Förhoppningsvis kan denna artikel vidga din horisont om ämnet.

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att skriva oss ett meddelande!

Information om e-cigaretter och vatten i lungorna

För det första är e-cigaretter helt klart ett mycket bättre alternativ till vanliga cigaretter. Forskning menar att e-cigaretter är hela 95% hälsosammare än vanliga tobakscigaretter.

Det har även gjorts forskning kring huruvida e-cigaretter faktiskt orsakar vatten i lungorna eller inte, och varje gång har svaret varit tydligt. E-cigaretter ger inte vatten i lungorna.

Chef och forskare för det italienska rökavvänjningsförbundet har uttalat följande. Detta hänvisas till en undersökning om KOL-patienter som börjat ånga på e-cigaretter:

“Det är fullständigt löjligt att e-cigaretter skulle förorsaka vatten i lungorna. Man får mer vatten i lungorna av en nebulisator för hemmet som är designad för att distribuera KOL-medicin än man får från en e-cigarett.

Vi har också undersökt effekterna av regelbunden användning av e-cigaretter på människor som har KOL. Här fick vi reda på att deltagarnas andningssystem aldrig påverkades när de använde e-cigaretter. Allt som allt visade undersökningen endast en förbättring när man tittade på deltagarnas andningsorgan efter att de hade bytt från vanliga cigaretter till e-cigaretter.”

Vad betyder det för dina lungor?

Frågor om vatten i lungorna

Att ånga på en e-cigarett orsakar alltså inte vatten i lungorna. Detta har, som man kan läsa ovan, blivit vetenskapligt bevisat. Det som händer när man inhalerar från en e-cigarett är att all ånga blir utandats igen. Den ånga som lyckas komma ner i lungorna absorberas i lungorna och luftvägarna och blir därefter utsöndrat av kroppen. Det bildas därför inte vatten i lungorna.

Vatten i lungorna kan faktiskt vara tecken på en rad sjukdomar. Särskilt i samband med hjärtsjukdomar som också kallas för lungödem. Detta bekräftar bara ännu en gång att vatten i lungorna inte bör skyllas på e-cigaretten.

En undersökning som gjorts av Inhalation Toxicology, som är en internationell tidskrift, visar att man tar upp samma mängd nikotin i blodet från e-cigaretter som från vanliga cigaretter. I samma undersökning framgår det också att deltagarnas lungor blev långt mindre påverkade av ångan från e-cigaretter, än av röken från vanliga cigaretter.

Det framgick även tydligt i undersökningen att de vanliga cigaretterna gav en kraftig störning av lungornas funktion. Detta är en mycket stor skillnad när man istället kikar på e-cigaretternas påverkan på lungornas funktion. Här var det istället endast en mycket liten störning, men den lilla störningen är väsentligt mindre än från de vanliga cigaretterna.

Fyra huvudpunkter om vatten i lungorna:

  1. E-cigaretter är 95% mindre skadliga än vanliga tobakscigaretter
  2. Man såg en väsentlig förbättring på KOL-patienternas andningsorgan när de bytte från vanliga cigaretter till e-cigaretter.
  3. Ångan från e-cigaretterna tas inte upp i lungorna och omvandlas till vatten. Ångan blir däremot utsöndrat av kroppen. Vatten i lungorna är också en sjukdom som även kallas för lungödem.
  4. Cigarettröken påverkade lungornas funktion kraftigt medan e-cigaretter endast gav en mycket liten störning.

Vi hoppas att denna artikel gav en bra överblick över e-cigarettens påverkan på lungorna!

Är e-cigaretter skadliga? Läs mer här.

Källor:
www.videnskab.dk
www.gov.uk
www.ecigarettedirect.co.uk

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *