Man hör ofta om hur farligt det är att röka, och det gäller inte bara för dig, men också din omgivning. Detta kallas för passiv rökning och det har legat mycket fokus på det genom åren eftersom att passiv rökning är farligt för omgivningen. Men hur förhåller det sig med e-cigaretter och passiv rökning? Fler frågor uppstår som folk frågar sig: är e-cigaretter skadliga för omgivningen, och är e-cigaretter skadliga för barn? Viktiga saker att tänka på.

Det har tidigare beskrivits hur hälsosam e-cigaretten är för rökaren, men hur påverkar den omgivningen? Det vill vi kika närmre på i detta inlägg.

Illustration av cigarett. Belyser e-cigaretter och passiv rökning.

Att röka en vanlig cigarett och passiv rökning

Att röka vanliga cigaretter medför en risk för rökaren, men också för folk i deras omgivning. För att kunna förstå konsekvensen av detta problem har det uppstått flera tekniska termer som kan hjälpa till att förklara detta.

Det sker många farliga saker när man röker en vanlig cigarett. Röken kommer in i huvudstycket/munstycket där det sedan inhaleras direkt ned i lungorna, och de toxiner (gifter) som finns kommer även ut i änden av den tända cigaretten. Det är denna process som kommer att vara farlig för dig och för andra.

Passiv rökning betyder att man andas in en blandning av rök som utandats av en rökare. Vetenskapligt kallas detta för omgivande tobaksrök.

Att röka vanliga e-cigaretter och passiv rökning

När det kommer till e-cigaretter förekommer inte samma förbränning av toxiner. Avdunstningsmekanismen av det flytande nikotinet sker endast vid inandning. Passiv rökning kan endast övervägas i samband med ångan som utandas av e-rökaren i en omgivning.

Vid ett par analyser av passiv rökning fann forskarna att koncentrationen av giftiga och skadliga ämnen i den extra strålen i en traditionell cigarett är mycket högre än i munstycket. Detta innebär att det är mycket farligare att andas in röken från en tänd cigarett än direkt inandning från munstycket. Passiva rökare som utsätts för röken från en tänd cigarett lider därför av mycket högre risker för sin hälsa än man tidigare trott.

Experiment med cigaretter vs. e-cigaretter och passiv rökning

Cigaretter vs. e-cigaretter är ett ämne som har diskuterats mycket de senaste åren. Under 2014 gjordes en undersökning där man jämförde hur utsatt man var för passiv rökning när man:

1. Bodde tillsammans med en person som rökte vanliga cigaretter.
2. Bodde tillsammans med en person som rökte e-cigaretter.

De deltagare som ställde upp frivilligt fick efter 7 dagar halten av nikotin i sitt spott och urin utmätt. Resultatet var uppenbart.

De som bodde tillsammans med en person som rökte vanliga cigaretter utsattes för en hög koncentration av luftburet nikotin. Däremot de som bodde tillsammas med en person som rökte en e-cigarett hade knappt exponerats för nikotin alls.

I ett annat försök blev de frivilliga deltagarna utsatta för cigarettrök i en timme, och några andra deltagare utsatta för ångan från e-cigaretter, också i en timme.

Här visade undersökningen att de som utsatts för ångan från en e-cigarett inte märkte någon skillnad, och det fanns heller inget att mäta i deras lungor.
De icke-rökare som utsattes för cigarettrök märkte däremot en tydlig skillnad, och man kunde utmäta en högre nivå av serum cotinine (nikotin) i deras lungor.

Utsätter jag mina medmänniskor för passiv rökning med e-cigaretter?

Nej, det gör du inte!

E-cigaretter ger inte ifrån sig rök, utan ånga. Det finns många olika smakvarianter för e-cigaretter och man kan också få e-cigaretten helt utan nikotin. E-cigaretter innehåller inga cancerframkallande ämnen och heller ingen tobak – därför blir omgivningen inte utsatt för passiv rökning.
Slutsatsen är alltså att e-cigaretter är väsentligt mindre skadliga både för dig och din omgivning!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *