E-cigaretter har blivit allt mer populära de senaste åren och debatterna har varit många huruvida man ska behandla detta nya fenomen. E-cigaretten har tidigare inte omfattats av rådande tobakslagstiftning, men från den 1:a juli i år träder en ny lag i kraft om e-cigaretter och påfyllningsbehållare som innehåller nikotin. Den nya lagen kommer bland annat att införa en 18-årsgräns, krav på innehållsförteckning, samt beröra tillverkare, importörer, försäljare och konsumenter på olika sätt.

Här har vi sammanfattat den nya lagen:

  • Det blir förbjudet att sälja eller på annat sätt lämna ut e-cigaretter till personer under 18 år.
  • Tillverkare, importörer och näringsidkare måste registrera sin försäljning samt anmäla de produkter till Folkhälsomydigheten som ska säljas på svenska marknaden.
  • Kraven blir hårdare kring hur produkten förpackas och presenteras inför konsumenterna. Förpackningarna måste bland annat förses med informationsblad, innehållsförteckning och hälsovarningar.
  • Marknadsföringen blir strängare och produkterna får inte marknadsföras hur som helst. De som tillverkar och säljer e-cigaretter får till exempel inte sponsra evenemang dit allmänheten har tillträde. Detta är samma sponsringsförbud som gäller för tobaksprodukter.
  • Försäljare av e-cigaretter har en skyldighet att utöva en egenkontroll över försäljningen och hanteringen av produkterna. Egenkontrollprogrammet ska lämnas in samtidigt som anmälan om försäljning görs.
  • Maximal nikotinstyrka på 20 mg/ml.
  • Maxvolym på flaskor för e-juice med nikotin blir 10 milliliter.
  • Produkter som redan tillverkats innan den nya lagen träder i kraft får fortsätta säljas till och med 1:a januari 2018.
  • Den som bryter mot lagstiftningen kan dömas till böter eller fängelse i upp till sex månader.

Lagen (2017:425) behövs för att Sverige ska kunna genomföra bestämmelserna om e-cigaretter i EU:s tobaksproduktdirektiv. Enligt direktivet anses regleringen av e-cigaretter bidra till att skydda folkhälsan.

Vad tycker du om denna nya lag? Kommentera!

Källa:
www.lansstyrelsen.se
www.riksdagen.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *