Røyker du mer enn 20 sigaretter om dagen?

Ja Nei

Røyker du light?

Ja Nei

Røyker du uten filter?

Ja Nei

Røyker du mentolsigaretter?

Ja Nei

Røyker du pipe?

Ja Nei

Tygger du skrå?

Ja Nei

Er du festrøyker?

Ja Nei