XSmoke Farligt ?

 

Just nu pågår många debatter hurvida e-cigaretter är farliga eller ej. Vi kommer här förklara hur våra e-cigaretter är uppbyggda och hur varje del fungerar på ett säkert sätt som inte gör XSmoke farligt. Xsmokes e-cigaretter är CE-märkta och testade av Danish Technological institute, därför kan vi även garantera att röka våra e-cigaretter inte är farligt.

Xsmokes E-cigaretter kan delas upp i tre delar:

  1. Först en hylsa, som består av munstycket och behållaren till e-vätskan.
  2. Atomizern, där e-vätskan värms upp och omvandlas till ånga.
  3. I änden av den elektroniska cigaretten finns strömkällan, som typiskt sett är ett batteri.

Hylsan är den del som är närmast munnen, alltså den del du kan se som filtret på en vanlig cigarett. I ena änden av hylsan finns munstycket och i den andra ändan finns en behållare som innehåller e-vätskan.

Nästa del är Atomizern som finns under e-vätskan. Det är den delen som sitter i mitten av de tre delarna. Här finns två värmeelement som värmer upp e-vätskan och omvandlar den till ånga. Det är denna ånga som du andas in och ger dig smak och nikotin.

Den tredje och största delen av e-cigaretten är batteriet. Detta batteri har en sensor som reagerar på luftströmningar och startar automatiskt när du röker på din e-cigarett. Med hjälp av batteriet kan uppvärmningen av e-vätskan ske och led-lampan som lyser när du tar ett bloss tändas.

-Kan jag få e-vätska i mina lungor genom att röka e-cigaretter?

– Nej, inte om du röker e-cigaretter som är uppbyggda på ett speciellt sätt.

XSmokes e-cigaretter använder sig av ett system som kallas det ”slutna systemet.” Detta betyder alltså att e-vätskan doseras på förhand och man byter ut hela hylsan och atomizern när refillen är slut. På så sätt får du alltid rätt mängd vätska i din e-cigarett och undviker risker som finns när du fyller på vätskan själv. Detta är även en an de stora anledningarna till att XSmoke inte är farligt.

Munstycket och behållaren för e-vätskan finns båda i hylsan med de ligger avskilt från varandra. Från munstycket och vätskebehållaren går två olika rör ned till atomizern. Ena röret ger vätska till atomizern och det andra röret ger dig ångan från atomizern. Detta betyder alltså att ångan och vätskan finns i olika rör och därför blandas de inte. Man har därmed försäkrat att vätskan inte kommer ut i munstycket och ned i rökarens hals. Därför behöver du inte oroadig om att XSmoke skulle vara farligt för dina lungor.

-Kan Atomizern slitas och skada mig?

-Nej, inte om du byter ut den regelbundet, vilket du gör automatiskt när du röker Xsmoke.

Att regelbundet byta ut sin atomizer är viktigt då den kontrollerar så det kommer lagom med ånga. På andra modeller behöver du ibland byta ut denna del själv vilket många glömmer. Detta medför risker då atomizern kontrollerar så att lagom mängd ånga produceras, vilket kan göra att du får för mycket, eller för lite vilket minskar njutningen av din e-cigarett.

Xsmoke använder sig som sagt av det ”slutna systemet” vilket betyder att varje gång du byter e-väskan byter du även ut automizern. Detta gör din e-cigarett mer säker och smakfull!

-Är ämnena i e-vätskan farliga?

-Nej, alla ämnen är lagliga och godkända!

E-vätskan i Xsmokes e-cigaretter innehåller fyra olika ämnen. De två första är propylenglykol och glycerin. Dessa är hygroskopiska lösningsmedel som är lagliga tillsatser i tobaksprodukter, läkemedel, tandkräm och liknande. 

Propylenglykol utgör hälften av vätskan, vilket gör ångan synlig och därmed får man likheten med ”normal” tobaksrök. Det är lite samma princip som används i rökmaskiner. Samma ämnen har också använts i astmainhalatorer sedan 1950-talet.

Glyserin som utgör en lite mindre del av ångan står för att öka ångproduktionen.

Dessa ämnens E-nummer, godkända tillsatser, är följande: E 1520 och E 422 i Europa.

Te två sista ämnena i e-vätskan är nikotinet och smaken. Nikotinmängden kan variera från 0mg till 36mg och smaken kan du välja efter egen val. Smaken ändrar färg och konsistensen på vätskan. De tillsatser som tilläggs för att kunna ge rätt smak är olika beroende på vilken smak man ska ha, men man har kunnat konstatera att dessa smakers tillsatser liknar de som finns i matvaror och liknande.

-Till sist vill vi tilläga att Xsmoke var en av de första aktörerna på marknaden. Vi har länge varit med i matchen och har en hög standard på de produkter vi säljer. Vi värnar om våra kunders hälsa.

VI ANVÄNDER OSS AV PRODUKTER SOM INTE GÖR XSMOKE FARLIGT.

Vill du läsa rapporten från Danish Technological institute? Följ denna link: http://www.xsmoke.com/custom/danskteknologisk_UK.pdf