Så farligt är passiv rökning

e8e29b6c338e4f15638879075e1ec612

Varje år dör 600.000 människor av passiv rökning.

Att rökning påverkar hälsan på ett negativt sätt vet vi alla om. Och de som röker vet om vilka effekter det medför, men vad många inte tänker på är hur andra faktiskt påverkas utan att röka över huvudtaget. Din omgivning påverkas nästan lika mycket som dig av din rökning. Så när du röker i miljöer med icke-rökare utsätter du deras hälsa exakt för samma gifter som du utsätter dig själv för.

Snabb fakta om passiv rökning

  • Passiv rökning dödar 600.000 människor om året, varav 165.000 barn.
  • I Sverige dör lika många av passiv rökning som av bilolyckor varje år.
  • Passiv rökning kan orsaka lungcancer. Chansen att få lungcancer är 20-30% högre om du utsätts för passiv rökning.
  • Passiv rökning orsakar hjärt- och kärlsjukdomar. Effekterna av passiv rökning är nästan lika stora som hos som rökaren själv.
  • 60% av de som dör av passiv rökning dör av olika hjärtåkommor.
  • Sviktande andningsförmåga och astma är också vanliga dödsorsaker
  • Passiv rökning nedsätter barns inlärningsförmåga och intelligens.
  • Passiv rökning är, speciellt för barn, mycket vanligare i fattigare länder.

Tidigare beräknades 500 personer dö av passiv rökning per år i Sverige. Sedan lagen om rökförbud på krogen började gälla har denna siffra minskat till 200 personer per år. Denna siffra är den samma som antalet dödsoffer i bilolyckor varje år.

När du röker utsätter du alltså många i din närhet för fara, utan att du kanske är medveten om det. Så tänk till en extra gång innan du tänder nästa cigarett.

Vill du fortfarande kunna röka utan att utsätta din omgivning för passiv rökning är E-cigaretter ett mycket bra alternativ. Eftersom e-cigaretten producerar oskadlig vattenånga istället för giftig tobaksrök kan du röka den utan att skada de i din närhet samtidigt som du gör dig själv en tjänst. Genom att ersätta en del av dem eller sluta helt med dina tobakscigaretter förbättrar du din hälsa, och skillnaden kommer att märkas snabbt!