Experter: Tidigare studier ljuger!

Nyligen påstod en större engelsk tidskrift, att e-cigaretter skulle vara både cancerframkallande samt mer än 10 gånger så skadligt som vanliga tobakscigaretter. Dock förhåller sig det inte riktigt så. Studien stämmer nämligen inte i förhållande till vilka säkerhetsrisker som e-cigaretter medför. Experimenten, som utgör skälen till studiens slutsats, är grundad på orimliga överdrifter.
Experimenten är baserade på en batteristyrka på 5 volt, samtidigt som den egentliga och normala voltstyrkan ligger på 2 – 3,5 volt i e-cigaretter. Vilket var orsaken till att studien visade en högre nivå av det skadliga ämnet ”formaldehyd” hos e-cigaretten. Vid den normala temperaturen som genereras av 2 – 3,5 volt, är nivån av formaldehyd nästan obefintlig.

Bill Godshall, ordförande för ”Smoke Free Pennsylvania” menar, att denna undersökning är oerhört felaktig och har uppgett följande, ”En vanlig konsument av e-cigaretter kommer inte att uppleva det bekvämt, att använda en e-cigarett med en styrka på 5 volt, då vätskan vid denna voltstyrka värms upp till 600 grader Celsius. Detta ger en försämrad smak samt en brännande känsla i halsen.” Normalt värms e-cigaretter upp till 200 grader Celsius, vilket betyder, att studien är gjord på 3 gånger så hög värme än rekommenderat.

Han provar 5,0 volt:

Matt från @Suckmymod, som har nästan 74.000 följare på twitter och mer än 5 miljoner visningar på YouTube.com, valde att göra ett försök. Han testade personligen effekten av en e-cigarett med den normala styrkan på 3 volt och 3,5 volt. Till slut ökade han styrkan till 5 volt som i det ovannämnda experimentet. Vid en styrka på 3 och 3,7 volt var e-cigarettens effekt optimal, men vid 5 volt fick han svårt att andas och hostade starkt, vilket var resultatet av den våldsamma temperaturen. Matt berättade, att det gav honom en brännande känsla i halsen, som smakade bränt.

Därmed kan man dra slutsatsen att forskarna från ”New England Journal of Medicine” inte hade grundat studierna på korrekt information angående e-cigarettens användning under realistiska förhållanden.

För att sätta detta i perspektiv, så kan ett liknande exempel vara att testa användningen av en bastu. Bastubesök är generellt sett hälsosamt för kroppen, och har bra medicinska egenskaper. Detta beror på att värmen sänker blodtrycket och får hjärtfrekvensen att stiga. Dessutom förlorar kroppen 500-1000ml vatten i form av svett, vilket är en nödvändighet för att kroppen ska kunna hålla sin grundtemperatur. Vid användning av bastu, så ligger den rekommenderade temperaturen på 70-90 grader Celsius.
Om man skulle göra ett motsvarande ”experiment” av huruvida bastubesök är skadligt, skulle det vara ekvivalent med att öka temperaturen till 3 gånger så mycket som rekommenderat. Att utsätta kroppen för 270 grader Celsius, det är dödligt. Kan man då konstatera att bastubesök är farliga och direkt dödliga? Detta är precis samma princip som de brittiska forskarna drog slutsatser med.

Nedanför ser vi en grafisk presentation av förhållandet mellan temperatur och dödlighet:

Vad är formaldehyd?

Formaldehyd används ofta som ett konserveringsmedel. Ämnet används för att förbättra användningsegenskaperna i olika produkter, och är bara säkert när man använder det i mycket små mängder. Man misstänker nämligen att formaldehyd är cancerframkallande i stora mängder, vilket också är anledningen till att många produkter såsom tobak, cigaretter, nagellack, färg med mera, är skadliga. Ångan från e-cigaretter kan också innehålla formaldehyd, dock i så små mängder att det nästan är obefintligt. Detta är vid, som du märkt, en temperatur på 200 grader.

Innehåller xsmoke® e-cigaretter formaldehyd?

Hos xsmoke® är vi mycket noga med att ha produkter som hjälper våra kunder och inte sätter deras hälsa i fara. Därför är vi mycket uppmärksamma på att ha de bästa produkterna, som inte innehåller några ohälsosamma och skadliga kemikalier. xsmoke® e-cigaretter blir maximalt 200 grader celsius varma, vilket betyder att vår ånga innehåller minimala mängder av formaldehyd. Det danska teknologiska institutet (DTI) har dessutom gjort undersökningar på våra e-cigaretter, och kommit fram till att nivån av formaldehyd i vår ånga är så nära obefintlig, att det inte är skadligt för hälsan.
Rapporten hittar du här: https://www.xsmoke.com/custom/ti_xsmoke_dk.pdf