Engelska myndigheter: 95% mindre skadligt att använda e-cigaretter!

Skærmbillede 2015-08-19 kl. 13.16.19
De senaste åren har e-cigaretter blivit mer och mer utbrett. E-cigaretter har länge varit en gråzon, eftersom att det ansågs som att man inte visste tillräckligt om denna relativt nya uppfinning. Men nya studier indikerar att e-cigaretter kan användas helt tryggt som en effektiv produkt för rökavvänjning. E-cigaretter är hela 95% mindre skadligt än traditionella tobakscigaretter.

Ingen risk för passiv rökning:
Flera ägare av kedjor har sedan 2003 valt att förbjuda e-cigaretter, eftersom de trodde att forskningen inom detta område inte producerat tillräckliga bevis på vattenångans säkerhetsfakta. Här var det fokus både på konsumenten, liksom människorna omkring dem. Flera studier från Storbritanniens hälsoministerie visar att passiv inandning av ångorna från e-cigaretter är mycket mindre skadlig än passiv inandning av rök från tobakscigaretter.

Tidigare rapporter är missvisande:
Tidigare kunde man läsa starka krav från flera hälsoorganisationer, däribland Världshälsoorganisationen (WHO), om rökning och att försäljningen av e-cigaretter bör regleras. De var rädda att dessa e-cigaretter skulle komma att uppmuntra ungdomars användning av traditionella tobakscigaretter senare i livet. Tidigare siffror visade att sannolikheten för att detta skulle vara sant var upp till dubbelt så hög som om e-cigaretter inte hade varit ett alternativ. Även dessa farhågor upphävs av de nya studierna som menar att e-cigaretter bör användas till att hjälpa rökare som vill ge upp tobakscigaretter.

2,6 miljoner brittiska vuxna ser e-cigaretter som ett steg i rätt riktning:
Uttalanden av professor Ann McNiel säger att omkring 2,6 miljoner vuxna rökare och före detta rökare använder e-cigaretter som en hjälp till att sluta med tobakscigaretter. Den moderna e-cigaretten hjälper dem att minska eller sluta sina rökvanor helt. Den vetenskapliga förklaringen till detta är att nikotin i sig inte är särskilt beroendeframkallande. Tvärtom, det är däremot de mer än 4000 skadliga kemikalier som finns i kontroversiella cigaretter, som i största utsträckning skapar beroendet. Laboratoriestudier på råttor visar att det är svårt att skapa ett beroende enbart genom att inta nikotin. Andra studier framhäver bevis på att skadenivån i nikotin utan skadliga kemikalier har samma risknivå som en kopp kaffe.

Förr i tiden uppskattade inte hälsonämnden användningen av e-cigaretter på grund av ”den betydande osäkerheten runt de eventuella konsekvenserna för hälsan”. Men ljuset av den senaste tidens studier säger att denna rekommendation är föråldrad, då man nu känner till hälsoriskerna i samband med e-cigaretter.