Cancerämnen i e-cigaretter

De senaste dagarna har många tidningar skrivit om att det finns ett dolt cancerämne i e-cigaretter. Forskare vid Portland State University i USA har upptäckt att i den vattenånga som e-cigaretterna bildar finns det en ”dold” fraktion av den farliga substansen formaldehyd.

 

Vad tidningarna inte lika tydligt nämner är att denna farliga substans, formaldehyd endast bildas under vissa omständig heter.

För det första har forskarna bara testat ett märke av e-cigaretter vilket betyder att samma sak kanske inte händer med ett annat märke.

För det andra är det när ämnet reagerar med glycerol och propylenglykol i vattenångan det kan bli farligt, men detta bildas bara när e-cigaretten används med ett förhållandevis högt volttal. Detta betyder alltså att vid studien var e-vätskan upphettad till max och man använde sig av en maskin som drog extra långa ”bloss”. Detta betyder alltså, att om man som människa röker sin e-cigarett på ett normalt sätt är det nästa omöjligt att kunna överhetta sin e-cigarett på detta sätt.

För att sätta oss in i en vardaglig situation kan vi jämför denna studie med att tillaga en kyckling. Tänk dig att du lagar en kyckling i ugnen och bränner den rejält. Den svarta, brända och krispiga ytan innehåller faktiskt också den cancerframkallande ämnen, men det finns väl ingen som säger att kyckling är cancerframkallande?

Så vad kan vi dra för slutsats av detta? Jo, e-cigaretter kan innehålla cancerframkallande ämnen om den överhettas till en helt onormal nivå, men den är fortfarande inte cancerframkallande när du använder den som man ska.

Vi på XSmoke blir naturligtvis oroande över all negativ kritik e-cigaretten får. Att röka e-cigaretter kanske inte är lika hälsosamt som att andas vanlig friskluft, men det är mycket säkrare och hälsosammare än att röka tobakscigaretter. Det vore synd om rökare som redan har eller tänkt gå över till e-cigaretter tänker att de ”lika gärna kan hålla sig sina dödliga tobakscigaretter då man kan få cancer av e-cigaretter också” efter ha läst denna studie som inte baseras på en normal användning av e-cigaretten.