Jacob

2Jacob

Jacobaugusti 26, 2015Kommentér

Experter: Tidigare studier ljuger!

Nyligen påstod en större engelsk tidskrift, att e-cigaretter skulle vara både cancerframkallande samt mer än 10 gånger så skadligt som vanliga tobakscigaretter. Dock förhåller sig det inte riktigt så. Studien stämmer nämligen inte i förhållande till vilka säkerhetsrisker som e-cigaretter medför. Experimenten, som utgör skälen till studiens slutsats, är grundad på orimliga överdrifter. Læs mere…

2Jacob

Jacobaugusti 19, 20154 Kommentarer

Engelska myndigheter: 95% mindre skadligt att använda e-cigaretter!

Skærmbillede 2015-08-19 kl. 13.16.19
De senaste åren har e-cigaretter blivit mer och mer utbrett. E-cigaretter har länge varit en gråzon, eftersom att det ansågs som att man inte visste tillräckligt om denna relativt nya uppfinning. Men nya studier indikerar att e-cigaretter kan användas helt tryggt som en effektiv produkt för rökavvänjning. E-cigaretter är hela 95% mindre skadligt än traditionella tobakscigaretter.

Ingen risk för passiv rökning:
Flera ägare av kedjor har sedan 2003 valt att förbjuda e-cigaretter, eftersom de trodde att forskningen inom detta område inte producerat tillräckliga bevis på vattenångans säkerhetsfakta. Læs mere…