Illustration af cigaret. Belyser e-cigaretter og passiv rygning.

Man hører ofte om hvor farligt, det er at ryge Ikke kun for en selv, men også for ens omgivelser, dette er også kaldet passiv rygning. Dette har der i mange år været fokus på, da lige netop passiv rygning er farligt for omgivelserne. Men hvordan forholder det sig med e-cigaretter og passiv rygning? Dét og flere, er spørgsmål, som mange stiller sig selv ligesom spørgsmålene, er e-cigaretter skadelige for omgivelserne, og er e-cigaretter skadelige for børn? Vigtige ting at overveje.

Fokusset på dette forøges, da disse personer ikke selv har tilvalgt at ryge cigaretter. Vi mener dog ikke, at der er givet et nemt overblik over hvordan dette forholder sig med e-cigaretten. Det er før beskrevet, hvor sund e-cigaretten er for rygeren, men hvad med omgivelserne?

Det vil vi kigge nærmere på i dette indlæg.
Illustration af cigaret. Belyser e-cigaretter og passiv rygning.

At ryge en almindelig cigaret og passiv rygning

At ryge almindelige cigaretter bærer en risiko for rygeren, men også for folk i deres omgivelser. For at kunne forstå konsekvensen af dette problem, er der blevet introduceret flere fagudtryk, som kan hjælpe med at forklare dette.

Der sker mange farlige ting, når man ryger en almindeligt cigaret. Røgen bliver delt ind i hoveddysen/mundstykket hvor røgen bliver indhaleret direkte ned i lungerne og giftstofferne er udsendt/afgivet i enden af den tændte cigaret. Der er i denne process hvor at cigaretten reelt set bliver farlig for dig og andre.

Passiv rygning består i at trække vejret i blandingen af røg, som udåndes af rygeren. Videnskabeligt kaldes dette mix for omgivende røg.

At ryge almindelige e-cigaretter og passiv rygning

Når det kommer til e-cigaretter opstår der ikke samme afbrænding af giftstoffer. Fordampningsmekanismen af den flydende nikotin sker kun ved inhalering.

Passiv rygning kan kun anses i forbindelse med dampe der udåndes af e-rygeren i miljøet.

Ved analyser af passiv rygning, fandt forskerne ud af, at koncentrationen af giftige og skadelige stoffer i den ekstra stråle af en traditionel cigaret er meget højere end i hoveddysen. Dette betyder, at inhalering af røg fra en tændt cigaret er langt mere skadelig end direkte indånding. Da passive rygere for det meste er underlagt den ekstra røg, er deres helbred i langt højere risiko end tidligere antaget.

Forsøg med cigaretter vs. e-cigaretter og passiv rygning

Cigaretter vs. e-cigaretter er et emne som har været meget på tale i de seneste på år. Der blev i år 2014 lavet en undersøgelse, hvor man sammenlignede hvor udsat man var for passiv rygning når man:

1. Boede sammen med en person, som røg almindelige cigaretter.

2. Boede sammen med en person, som røg e-cigaretter.

De frivillige fik efter 7 dage målt indholdet af nikotin i deres spyt og urin og resultatet var tydeligt.
De som boede sammen med en person, som røg almindelige cigaretter havde et højt indhold af luftbåren nikotin. Modsat de som boede sammen med en som røg e-cigaretter, her kunne man næsten ikke måle noget nikotin.

I et andet forsøg blev de frivillige deltagerer udsat for cigaretrøg i en time, og nogle andre deltagere blev udsat for dampen fra e-cigaretter i en time.

Her viste undersøgelsen, at de ikke rygere som blev udsat for dampen fra en e-cigaret ikke mærkede nogen forskel og der var heller ikke noget anderledes at måle i deres lunger.
De ikke rygere som derimod var blevet udsat for cigaretrøg kunne mærke en tydelig forskel, og man kunne måle et højere serum cotinine niveau i deres lunger.

Udsætter jeg så mine medmennesker for passiv rygning med e-cigaretter?

Nej det gør du ikke!

E-cigaretter udskiller ikke røg men derimod damp. Der findes mange forskellige smagsvarianter indenfor e-cigaretter og man kan også få e-cigaretter helt uden nikotin. E-cigaretter indeholder ingen kræftfremkaldende stoffer og heller ikke tobak og derfor bliver ens omgivelser IKKE udsat for passiv rygning.

Det kan altså derfor konkluderes at e-cigaretter er væsenligt mindre skadelige både for dig og dine omgivelser.

Oversigt
E-cigaretter og passiv rygning
Artikel navn
E-cigaretter og passiv rygning
Beskrivelse
E-cigaretter og passiv rygning er et meget omtalt emne nu til dags. Det betyder, at vi også gerne vil belyse dette, sådan dette bliver nemmere at overskue for vores læsere.
Forfatter
Udgiver
xsmoke® | Den store e-cigaret guide
Udgiver logo

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *