I følge en artikkel, af Andy Coghlan, I NewScientist har 15 yderst prominente forskere nu anklaget EU for at have misfortolket deres resultater. Det drejer sig om et direktiv om e-cigaretten. De 15 forskere har undersøgt konsekvenserne ved brug af e-cigaretter. Der udtales nu at EU-regulatorerne tilsyneladende vil udarbejde en uberettiget stram og byrdefuld lov, om regulering af e-cigaretter. Forskerne har derfor forfattet et fælles brev til EU’s helse kommissær. Hvori de udtaler at såfremt det nye tobaksprodukt-direktiv bliver til en reel lov, vil det få den konsekvens, at det nærmest bliver umuligt for rygere at stoppe med at ryge ved hjælp af brugen af e-cigaretter. Hvor de stadig kan få nikotin dog uden de tusindvis af andre stoffer der findes i almindelig tobak.

Hvad står der i brevet?

De skriver i brevet, at hvis e-cigaretterne reguleres fornuftigt, kan de potentielt gøre de almindelige cigaretter overflødige, og på den måde redde millioner af liv jorden over. Endvidere skriver de tillige, at såfremt e-cigaretterne reguleres for stramt vil det eksisterende niveau af rygning af almindelige cigaretter formentlig forblive. Hermed er der også en risiko for, at forevige rygning-relateret sygdom og død (ca. 700.000 EU-borgere om året) samt relaterede udgifter i sundhedsvæsenet.

I artiklen udtaler The British Medical Association, at de mener der er brug for længere prøveperioder for at kunne studere hvad langtidseffekterne af E-cigaretterne er. Endvidere udtaler en talsmand, at de mener det er nødvendigt med en bedre regulering af e-cigaretterne. Det gør de, da undersøgelser har vist at man ikke kan regne med mængden af nikotin de giver, og der mangler beviser i forhold til sikkerheden omkring dem.
Forfatterne af brevet fremhæver, at reguleringen omkring e-cigaretter bør være bygget på robust videnskab. De skriver at de citerede fejl omhandler, hvilken nikotinstyrke der skal tillades. Ligeledes beskrives også hvilken dosis der behøves for at matche de almindelige cigaretter, en overdrivelse af farerne ved nikotin og de uberettigede antagelser om, at e-cigaretten bliver en ”gateway” til rygning for unge mennesker.

Hvor kommer de falske beviser fra?

Forskerne udtaler ligeledes omkring dette direktiv om e-cigaret, at som det står nu (i lovforslaget) vil nikotin i e-cigaret væsken blive unødvendigt begrænset. Lige nu står det til at blive begrænset til 20mg, da dette matcher de almindelige cigaretter. Mellem 20 og 30 % af E-cigaret brugerne, foretrækker dog en højere styrke. Derfor vil de formodentlig, vende tilbage til de almindelige cigaretter. En af underskriverne, Konstantinos Farsalinos fra universitets hospitalet i Gasthuisberg, siger her at hans egen forskning, er blevet misfortolket da hans resultat viste at 20mg rent faktisk er under halvdelen af den mængde, der reelt skal til for at matche en rigtig cigaret.

Forskerne udtaler endvidere, at flere af misfortolkningerne kommer fra forældede informationer. Ligeledes kommer der overdrivelser angående giftniveauet af nikotin. EU´s antagelse om, at 60mg nikotin er en dødelig dosis, er heller ikke korrekt siger de. Den antagelse stammer rent faktisk fra nogle selvlavede eksperimenter, der blev rapporteret om, i en farmaceutisk bog, der blev udgivet i 1856. I deres brev siger forskerne, at dette IKKE er rigtigt og fortsætter, ”mennesker har indtaget 60 gange den dosis og kun oplevet kvalme samt opkast”. De fortsætter med, at sige at nikotinforgiftning er yderst sjælden og sker aldrig ved inhalering.

En anden ”fejl” i forhold til lovforslaget er, at det insisterer på at E-cigaretterne skulle levere en konsekvent nikotinstyrke. Dette mener de heller ikke er sandfærdigt, da undersøgelser har vist, at brugerne af e-cigaretterne får forskellig mængde nikotin, afhængigt af hvordan de bruger dem. Mængden kan variere så meget, at nogle får 20 gange mere end andre.

Andy stiller spørgsmål steg til direktivet omkring e-cigaretter

Andy skriver endvidere i hans artikel, at forskerne også stiller spørgsmålstegn ved ordlyden i direktivet. Det hentyder at der skulle være stærke beviser for, at e-cigaretterne leder til afhængighed og rygning af almindelige cigaretter. ”Det eksisterer der ingen data om” siger forskerne hertil. Tværtimod siger de, at e-cigaretterne beviseligt hjælper rygere med at stoppe.
Tilhængere af e-cigaretter siger, at de kan hjælpe rygere med at undgå sygdom og en for tidlig død. De lobbyerer også for at få færre restriktioner på området. Blandt andet nævnes, Clive Bates, tidligere director of UK public health charity Action on Smoking and Health (ASH) og prominent forkæmper for skadereduktion gennem e-cigaretter, i artiklen.
Direktivet om e-cigaretten skal allerede i parlamentet til marts. Hvis det kommer igennem der, kan der blive en lov ud af det i løbet af april. Så hvis der skal gøres noget, er tiden knap.

I artiklen citeres også Chris Bullen (University of Auckland in New Zealand ) som siger, ”mit største problem med direktivet er, at det er helt ubalanceret i sin behandling af e-cigaretter i forhold til tobaksprodukter”. Bullen var sidste år leder af en test, der viste, at e-cigaretter var mindst ligeså effektive som nikotinplastre, i forhold til, at hjælpe folk med deres rygestop. Bullen slutter af med at udtale, ”vi har brug for en fornuftig og proportionel regulering der kan give konsumenterne tillid til e-cigaretternes kvalitet, pålidelighed og sikkerhed”.

Kilde: www.newscientist.com

Oversigt
Direktiv om e-cigaretter baseret på falsk viden – siger forskerne!
Artikel navn
Direktiv om e-cigaretter baseret på falsk viden – siger forskerne!
Forfatter
Udgiver
xsmoke® | Den store e-cigaret guide
Udgiver logo

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *