Se sandheden om rygning!

Rygning i tal
– Hver femte dansker ryger hver dag.

– Blandt 16-20 årige ryger hver sjette dagligt.

– I en 9. klasse er der i gennemsnit to elever, der ryger hver dag.

– Folk med en lang uddannelse og en høj indkomst ryger mindst.

– Arbejdsløse uden uddannelse ryger mest.

Rygestop i tal
– Blandt unge mellem 16 og 24 år, der ryger hver dag, vil 85% gerne stoppe med et ryge.

– Mere end 1 million nulevende danskere er tidligere rygere. Det er lige så mange mennesker, som bor i København inklusiv forstæderne.

– Hvert år forsøger hver fjerde ryger at kvitte smøgerne. Det svarer til 250.000 personer.

– Kun 50.000 har held med det.

Sygdom og død

– Rygning slår hvert år 14.000 danskere ihjel.

– Tobaksrøg indeholder over 4.000 giftstoffer. Mindst 40 af disse stoffer kan alene forårsage kræft.

– Mindst en tredjedel af alle de mennesker der dør af kræft ville være i live, hvis ikke de havde røget.

– Ni ud af ti tilfælde af lungekræft skyldes rygning.

– 85% tilfælde af KOL skyldes rygning.

– En mand, der ryger 20 cigaretter om dagen, har 3-5 højere risiko for pludselig at falde om af et hjerteanfald, end en ikke-ryger.

– Hvert år dør 15.000 danskere af en blodprop i hjertet. Af dem ville 6000 have været i live i dag, hvis ikke de havde røget.


You may also like

morning-time-alarm-bell-mediumRygning i sengen er
det rene selvmord!