Engelske myndigheder: 95% mindre skadeligt at bruge e-cigaretter!

De seneste år er e-cigaretter vokset i popularitet. Der er dog hidtil ofte blevet slået tvivl omkring e-cigaretternes helbredsmæssige konsekvenser grundet manglede forskning på området. Dog indikerer nye studier udført af det engelske sundhedsvæsen, at e-cigaretter sikkert kan bruges som et effektivt rygestopprodukt. E-cigaretter er nemlig hele 95 % mindre skadelige, end traditionelle tobakscigaretter.

Ingen risiko for passiv rygning:

De seneste år er det på flere offentlige steder, som f.eks. fly og restauranter, blevet indført restriktioner på brugen af e-cigaretter, på grund af frygt for ”passiv dampning”. De nyligt offentliggjorte studier fra Storbritanniens sundhedsministerium, slår fast at dampene fra en e-cigaret er meget mindre skadelige for forbrugerens omgivelser, end passiv inhalering af røg fra tobakscigaretter.

Tidligere rapporter er misvisende:

Tidligere har man kunne læse sig til kraftige opfordringer fra flere sundhedsorganisationer, deriblandt Verdenssundhedsorganisationen (WHO), om at rygning og salg af e-cigaretter skulle reguleres. Dette blev begrundet med frygten for, at disse e-cigaretter skulle promovere unges brug af traditionelle tobakscigaretter senere i deres tilværelse. Tidligere studier havde slået fast at brugen af e-cigaretter fordoblede risikoen for at unge senere ville begynde at ryge. Også disse bekymringer afkræfter de nye studier, som konkluderer at e-cigaretter bør benyttes til at hjælpe rygere, som ønsker at opgive smøgerne.

2,6 millioner Britere ser e-cigaretter, som et skridt i den rigtige retning:

Professor Ann McNiel, som er en af personerne bag det nye studie, udtaler at der i Storbritannien anslås at være omkring 2,6 millioner voksne rygere og eksrygere, der dagligt anvender e-cigaretter som hjælp til rygestop. Den moderne e-cigaret hjælper rygere med at formindske eller droppe deres rygevaner. Den videnskabelige forklaring på dette er, at nikotin i sig selv ikke er synderligt skadeligt eller vanedannende. Det er derimod de mere end 4000 tilsatte kemikalier, som er i kontroversielle og i største omfang skader helbredet og skaber afhængighed. Yderligere studier af nikotin slår fast at nikotin i sig selv ikke er mere skadeligt end en kop kaffe.

Førhen har sundhedsstyrelsen ikke påskyndet brug af e-cigaretter på grund af: “den betydelige usikkerhed, om de mulige helbredsmæssige konsekvenser”. Dog må man i lyset af de seneste undersøgelser sige, at denne anbefaling er forældet, da man nu kender de sundhedsmæssige risici forbundet med e-cigaretten.